Bilgi Güvenliği Politikamız

Ziraat, Maden, Traktör, İş Makinaları ve Otomotiv İmalat Sanayisi konusunda dünya markası olmayı kendisine hedef edinmiş Hema şirketlerinin,

Bilgilerini gizlilik, bütünsellik ve erişilebilirlik içinde değerlendirmek,
Önemli bilgilerini içeriden ve dışarıdan gelebilecek tüm tehditlere karşı korumak,
Çalışanlarını eğiterek fiziksel ve elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini sağlamak ve riskleri azaltmak,
Bilgi güvenliği ile ilgili yönetmelikler, müşteri / sözleşme istekleri ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,
Yönetim tarafından, sistemin yürütülmesi ve sürekli geliştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak ve gerekli desteği vermek
Temel Bilgi Güvenliği Politikasıdır.