Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları

Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan Hema Endüstri A.Ş., içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütür.
Hema Endüstri A.Ş., kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetinde ülkemizin kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev almakta, geleceğe yatırım yapmaktadır.

Gelişim ve Arge faaliyetlerinde  proaktif çalışmalar sergileyen Hema, Arge Merkezi vasıtasıyla üniversite, TÜBİTAK ve sanayii işbirlikleri konularında görev almakta, özellikle enerji verimliği ve çevreye duyarlı ürünler konularında çalışmalar yürütmekte, inovatif fikirleri desteklemektedir.

İnsan kaynaklarımız, gelişen ve sürdürülebilir büyümemizin en önemli unsurudur. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz. Çalışanlarımıza sistemsel çözümler üreterek, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Dünyamızı ve çevremizi korumak için tüm Ulusal ve Uluslararası Yönetmelikle uygun olarak çalışırız. Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri, sistematik olarak en iyi çevresel çözümleri uygular, çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olur, çevre bilinci sorumluluğunu artırarak yönetiriz. Tüm bölümlerimiz, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde toplumumuzun gelişimi için çaba gösteririz. Çalışanlarımızı, sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz. Toplum ile ortak projeler geliştirir, faaliyetlerimiz hakkında bilgiler verir, yeni teknolojileri yakından takip ederiz. Okullar bizim için geleceğimiz inşa etmede önemli yerlerdir.  Bu nedenle okullar ile işbirliği yapar, ortak projeler geliştirir, okuma imkanı olmayan çocuklarımızı çıraklık okulu ile hayata kazandırırız.

Tüm çalışmalarını sistematik olarak yönetmeyi  bir politika haline getiren Hema, faaliyetleri kapsamındaki yönetim sistemlerini uygulamakta, sürekliliğini sağlamak için de belgelendirilmektedir. Bu kapsamda şirketimizde ISO 9001, ISO/TS 16949, AS 9100, AQAP 2110, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001 ve ISO 27001 sertifikaları mevcuttur.
Gerçekleştirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk aktivitelerini QDMS aracılığı ile çalışanlarımız, web sitemiz aracılığıyla kamuoyu ile paylaşırız.