Hema Üretim Sistemi

Hema Endüstri A.Ş. kurumsal altyapısını güçlendiren, üretim süreçlerini yönetme kabiliyeti kazandıran ve global pazarlarda rekabet gücünü arttıran kendine özgü Hema Üretim Sistemi (HÜS) modelini geliştirmiş ve uygulamaktadır.

Hema Endüstri A.Ş. bünyesindeki her birim/ fabrika periyodik olarak Hema Üretim Sistemi Modeli kapsamında bir “Değerlendirme Kılavuzu” yardımı ile Radar yöntemi ile değerlendirilir. Modele göre açık noktalar belirlenip iyileştirme çalışmaları “Uygulama Kılavuzları” referans alınarak devreye alınır.   

Hema Üretim Sistemi 5 ana başlık altında toplam 25 kriterden oluşmaktadır.

Ana Başlıklar ve Alt Kriterler;
A. Liderlik, Yönetimin Destaği, Çalışanların Katılımı ve Motivasyonu
 • Hedeflerin Yayılımı
 • Yönetimin Desteği
 • Öneri Sistemi
 • Çalışma Grupları
 • Çalışanların Eğitimi
 • Çoklu Beceri Geliştirme

B. Tam Zamanında Üretim (JIT)
 • Değer Akış Haritalama
 • Üretim Planlama/ Dengeleme
 • Tek Parça Akışı/ Küçük Lot Üretimi (EPEI)
 • Hızlı Ekipman Değişim (SMED)
 • Yalın Yerleşim/ Layout
 • Hat Dengeleme/İş Yükü Dağıtımı
 • Malzeme Yönetimi/ Hareketleri
 • Tedarikçi/ Yan Sanayi Geliştirme

C. Sıfır Hata ve Kayıpların Azaltılması
 • Görsel Fabrika
 • 5S
 • Planlı/ Önleyici Bakım
 • Otonom Bakım
 • Standart İş (SOP)
 • İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
 • Kök Neden Analizi/ Problem Çözme Kültürü
 • Hata Önleme/ Poka Yoke

D. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Bilinci 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Çevre Bilinci

E. İlk Seferde Doğru Ürün Devreye Alma
 • Yeni Ürün Devreye Alma