Altı Sigma

Hema'da Yalın Altı Sigma Çalışmaları
"Yalın Altı Sigma”; yapılan bir işin ilk seferde, en doğru şekilde, zamanında ve hatasız olarak yapılmasını sağlayan en kapsamlı ve en etkili yönetim süreç iyileştirme  uygulamasıdır. Bir şirketin tüm süreç ve yetkinliklerinin gözden geçirilmesini sağlayan, yeni tasarlanmış süreçleri süratle ekonomik faydaya dönüştüren, bu dönüşümü sağlarken de şirketi öğrenme ve değişim merkezli kılan bir yönetim aracı olan Yalın Altı Sigma’nın sahipleri sadece yöneticiler değil sistem içinde yer alan tüm çalışanlardır.

2003 yılında Caterpillar Üniversitesi’nden Kara Kuşak eğitimi alınması ile başlayıp Temmuz 2006’ya kadar sürdürülen Altı Sigma pilot çalışmaları sonucunda “Yalın Altı Sigma” uygulamasına geçildi. Yalın Altı Sigma yol haritasının çıkarılmasının ardından Yalın Altı Sigma liderlik ekibi oluşturuldu, Yalın Altı Sigma vizyonu tanımlandı ve stratejiler belirlendi. Yalın Altı Sigma Eğitimi almış yöneticiler bu stratejiler doğrultusunda yönettiği projelerle sürekli iyileşen ve gelişen dünya ekonomisinde Hema Endüstri’nin gücünü arttırmaya devam ediyor.

Yıllar itibariyle 6 Sigma yayılımına ara vermeden devam eden Hema Endüstri A.Ş. 2014 yılı itibariyle 3 Uzman Kara Kuşak, 19 Kara Kuşak, 21 Yeşil Kuşak ve 151 Sarı Kuşak çalışana sahiptir.

                                           UZMAN KARA KUŞAKLARIMIZ