Analiz / Simülasyon

Tasarım sürecinin modellemeden sonraki aşaması analiz kısmıdır. Sonlu elemanlar analizi (Finite Element Method), yöntemini kullanan programlarla, tasarlanan ürünlerin mukavemet ve ısıl analizleri, hidrolik akış analizleri ve hidrolik sistem analizleri yapılmaktadır. Analiz neticesinde tasarım tekrar şekillendirilir ve prototip imaline hazır hale gelir. Bu programlar yardımıyla optimizasyon da yapılmaktadır. Bu da maliyeti düşük sağlam ürünlerin tasarlanmasını mümkün kılar.


Transmisyon Gövdesi
SEA (FEA) Analizi
Hidrolik Kaldırıcı Gövdesi
SEA (FEA) Analizi
Direksiyon Gövdesi
SEA (FEA) Analizi
Mobil Valf Basınç Kaybı
HAD (CFD) Simülasyonu
       
HAD (CFD) Analizi:
Valfteki Akım Çizgileri   
HAD (CFD) Analizi:
Valfteki Hız Vektörleri
HAD (CFD) Analizi:
Valfleri Hız Gösterimi  
Otomatik Dümenleme
Test Yazılımı
       


Valf Sürgüsü için Bir Boyutlu Hidrolik Simülasyon Valf için Bir Boyutlu Hidrolik Simülasyon